Alapítványunk

Home / Alapítványunk

2008-ban kelt életre alapítványunk, a Kincs a Mosoly Közhasznú Alapítvány, melynek  fő céljai:

 1. A  kisgyermekes nők,  munka világába való visszatérésének elősegítése.
 2. Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok életminőséget és életesélyt javító tanulási, gyermek- ifjúsági- és felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolai képzések megteremtése.
 3. Felhívni a családok figyelmét a környezet védelmére, környezeti értékek megóvására, víz és energiagazdálkodásra
 4. Biztosítani a gyermekes családok tartalmas kikapcsolódását
 5. Családi összetartás és az olvasás szerepének növelése a szülő-gyermek kapcsolatban, családok segítése
 6. Gyermekközösségek kialakítása, fejlesztő foglalkozások végzése
 7. Hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének megteremtése
 8. Új, korszerű pedagógiai programok átvétele, megismertetése, alkalmazása
 9. A foglalkozásokhoz szükséges tárgyi feltételek jobbításának, bővítésének, berendezés korszerűsítésének, beruházások finanszírozásának támogatása.
 10. Civil önszerveződés elősegítése, tanácsadás és szervezetfejlesztési feladatok ellátása
 11. Civil szervezetek és természetes személyek támogatása az alapítvány cél szerinti tevékenységeivel összhangban

Alapítványunk főbb feladatai, céljaival összhangban tehát:

 1.         Kezdetben családi napközik, 2017-től családi bölcsődék létrehozása
 2.         Az alapítványi célok elérése érdekében intézmények létrehozása,
 3.        Előadások, szakmai bemutatók, táborok, konferenciák és más rendezvények megvalósítása.
 4.        Iskolarendszeren kívüli népfőiskolai- és távoktatási tanfolyamok szervezése és megvalósítása.
 5.        A célokhoz kapcsolódó kiadványok szerkesztése és kiadása. A célokkal összhangban képzési, módszertani anyagok és egyéb kapcsolódó kiadványok mind nyomdai, mind elektronikus (internetes   honlapok, portálok és multimédiafejlesztések) úton való közzététele és terjesztése.
 6.       Az alapcélokhoz kapcsolódó belföldi és nemzetközi kapcsolatok, csereprogramok, közösségi kezdeményezések megvalósítása, működtetése és támogatása,különös tekintettel az ifjúsági korosztályra.
 7.       Kulturális és szociális tevékenység végzése.
 8.       Tudományos tevékenység, kutatás elősegítése, végzése.
 9.       Családterápia végzése
 10.       A munkaerő-piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának és esélyegyenlőségének elősegítése illetve a hozzá kapcsolódó szolgáltatások biztosítása.
 11.       Szakmai segítségnyújtás és szolgáltatás civil szervezetek és természetes személyek részére.
 12.       Az alapítványi célokkal összhangban szakmai érdek-képviseleti munka végzése társadalmi és állami fórumokon.
 13.       Az alapítványi célok elérése érdekében ösztöndíjak és pályázatok kiírása, megítélése. Vagyis alapítványunk azzal a szándékkal jött létre, hogy segítse a kisgyermekes családokat. Ezért családi napköziket hozott létre, melyek 2017. évtől családi bölcsődékké alakultak és más családi bölcsődék kialakítását segíti elsősorban Veszprém megyén belül, a régióban.

 

Alapítványunk tagjai:

Fehérné Horváth Katalin
az Alapítvány elnöke

Fehér Péter
az Alapítvány kurátora és titkára

Szabóné dr. Jámbor Eszter
az Alapítvány kurátora

Szabó Róbert
Alapítvány kurátora

Horváth János László
Alapítvány kurátora

 

Támogatóink:

Balatonfüred Város Polgármesteri Hivatala

NEA

Képtalálat a következőre: „ncsszi logo”