Közhasznúsági jelentés 2009

Home / Alapítványunk / Közhasznúsági jelentések / Közhasznúsági jelentés 2009

KINCS A MOSOLY KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY  8230 Balatonfüred, Balassi B. u. 14.

 1. évi Közhasznúsági jelentése

Balatonfüred, 2010. április 02.

Fehérné Horváth Katalin

kuratórium elnöke

 

A KINCS A MOSOLY KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A 2009. ÉVRŐL

 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A Kincs a Mosoly Közhasznú Alapítvány 2009. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 201 ezer Ft, a saját tőke -660 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásból.

 

 1. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

 

Tárgyévben a Szervezet 1.231 ezer Ft állami támogatást kapott, és azt teljes egészében fel is használta. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk.

 

 1. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

 

Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) 170 ezer Ft összeggel csökkent. A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.

 

 1. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

 

Szervezetünk nem nyújtott, így e soron nem történtek kifizetések (4. sz. melléklet).

 

 1. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

 

Tárgyévben közösségünk összesen 1 231 000 Ft támogatást kapott a központi költségvetésből normatív támogatásként. A kapott támogatás részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

 

 1. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

 

Alapítványunk a tárgyévben és az azt megelőző évben személyi jellegű juttatást nem adott.

 

 1. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

 

7.1.        Családi napközik létrehozása:

 

Erőforrásaink nagy részét e tevékenység végzésére fordítottuk. Az alapítvány 2009 februárjában létrehozta első családi napközijét a MosolyVár Családi Napközit Balatonfüreden. A családi napközi nyárra teljesen feltöltődött, az éves kihasználtság 6.1 gyermek volt. A családi napközi segíti a kisgyermekes anyákat, akik vissza szeretnének kerülni a munka világába. 2009 utolsó negyedévében elindítottuk egy második családi napközi engedélyeztetési eljárását.

 

7.2.        Időszakos gyermekfelügyelet:

 

Az időszakos gyermekfelügyeletet elsősorban a nyári időszakban veszik igénybe a szülők, mivel Balatonfüreden az idegenforgalmi szezonban megnő az igény a gyermekek elhelyezésére, amikor a különböző intézmények (bölcsőde, óvoda, iskola) bezárnak. Az időszakos gyermekfelügyelet keretében 5-10 gyermeket láttunk el a 2009-es évben.

 

7.3.        Előadások, szakmai bemutatók, táborok, konferenciák és más rendezvények megvalósítása:

 

Folyamatosan képezzük magunkat és ezért aktív kapcsolatot ápolunk, rendszeres látogatásokat teszünk az országban működő más családi napközikkel:Velencén, Ajkán, Székesfehérváron, Zircen, mely látogatásokat szakmai tapasztalatcsere céljára használunk fel.

Balatonfüreden két alkalommal is előadást tartottunk a családi napköziről és szolgáltatásairól a Balatonfüredi Szociális és Alapszolgáltatási Központ felkérésére, illetve a Balatonfüreden működő Baba-Mama Klub megkeresésére.

 

7.4.        Családterápia végzése:

 

Az év során 3 családnak nyújtottunk családterápiás foglalkozást, ingyenes tanácsadást.

A családterápia során a családi problémák kerülnek megbeszélésre, konfliktusoldás, a felek közötti mediálás történik.

 

7.5.        Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának és esélyegyenlőségének elősegítése illetve a hozzá kapcsolódó szolgáltatások biztosítása:

 

Alapítványunk gyes-en lévő kismamákat foglalkoztat, akik alapvetően nehezen tudnak visszatérni a munka világába. A családi napközik létrehozásának és működtetésének egyik fő célja a modern női szerepek kiteljesedésének segítése, az édesanyák elhelyezkedésének támogatása gyermekük számára napközbeni ellátás nyújtásával.

 

7.6.        Szakmai segítségnyújtás és szolgáltatás civil szervezetek és természetes személyek részére:

 

Szoros a szakmai együttműködés a régió családi napközit működtető szervezeteivel. Szakmai partnerséget tart fenn az alapítvány a Székesfehérvári Csemete Alapítvánnyal, a velencei Csőrike Családi Napközivel, a zirci Színes Gyermekkor Alapítvánnyal, az ajkai Napsugár Gyermekvár Családi Napközivel és a budapesti Csillag Családi Napközikkel. Az ajkai családi napközit szakmai tanácsadással segítette az alapítvány valamint hospitáló helyként is működött.

 

7.7.        Az alapítványi célokkal összhangban szakmai érdek-képviseleti munka végzése társadalmi és állami fórumokon:

 

A helyi önkormányzattal több ízben történt egyeztetés, a balatonfüredi önkormányzat elvi támogatást fogalmazott meg alapítványunkkal kapcsolatban.

 

Balatonfüred, 2010. április 2.

 

Fehérné Horváth Katalin

kuratóriumi elnök

Záradék:

E közhasznúsági jelentést a Kincs a Mosoly Közhasznú Alapítvány kuratóriuma 2010. április 2-ai ülésén elfogadta.

 

 

Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete

19386198-8995-69-19

 

Kincs a Mosoly Közhasznú Alapítvány 8230 Balatonfüred, Balassi B. u. 14.

 1. évi Egyszerűsített éves beszámoló

Tartalma:

Egyszerűsített mérleg

Közhasznú eredménykimutatás

Balatonfüred, 2010. március 03.

Fehérné Horváth Katalin

kuratóriumi elnök

 

Az egyszerűsített éves beszámolót Nemes Ervin mérlegképes könyvelő állította össze,

könyvszakértő azt nem vizsgálta.

Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete

KIMUTATÁS

a költségvetési támogatás felhasználásról

 1. év
Támogatást nyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege Átvitel összege Elszámolás
Ft Ft Határideje
időpontja összege (Ft) előző évi tárgyévi
Központi Költségvetés 2009 1 231 000 normatív támogatás 0 1 231 000 0 0 2009.12.31
SZJA 1 % 0 0 0 0 0 0
összesen 1 231 000 0 1 231 000 0 0

 

 

 

 

Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete

KIMUTATÁS

a vagyon felhasználásáról

 1. év
Megnevezés Előző évi Tárgy évi Változás Megjegyzés
összeg (eFt) összeg (eFt) % eFt
Induló tőke 100 100 0% 0
Tőkeváltozás -648 -648 0% 0
Lekötött tartalék 0 -46 -46% -46
Értékelési tartalék 0 0 0% 0
Tárgyévi eredmény -648 -66 -1019% -582
Közhasznúsági tevékenység tágyévi eredménye -648 104 1605% 752
Vállalkozási tevékenység tágyévi eredménye 0 -170 -170% -170
Egyéb

 

 

 

 

Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete

KIMUTATÁS

a cél szerinti juttatásokról

 1. év
Jutatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés
előző évi tárgyévi % Ft
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott
Pénzbeli juttatások összesen
-ebből adóköteles
– ebből adómentes
Természetbeni juttatások összesen
evbből adóköteles
ebből adómentes
Egyéb juttatások
ÖSSZESEN 0 0 0 0
Egyéb cél szerinti de nem közhasznú
Tevékenység keretében nyújtott juttatások
Pénzbeli jutattatások
Nem pénzbeli juttatások
Egyéb juttatások
ÖSSZESEN : 0 0 0 0
Mindösszesen 0 0 0 0

 

 

 

 

Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete

KIMUTATÁS

a kapott támogatásokról

 1. év
Juttatás megnevezése Támogatási cél Támogatás összege Változás
előző évi tárgyévi % Ft
Központi költségvetési szervtől normatív támogatás 0 1 231 000 100% 1 231 000
Nemzeti Civil Alapprogram
Elkülönített Állami pénzalap 1 231 000 100% 1 231 000
Helyi Önkormányzat szervei 0 0 0 0
Kisebbségi települési önkományzat
Települési önkormányzat tásulása
Magányszemélektől
Egyéni vállakozóktól
Jogi személyiségű gazdasági társaságról
Jogi személyiség nélküli társaságtól
Közhasznú szervezettől
SZJA 1 % (APEH)
Egyéb
ÖSSZESEN 1 231 000 100% 1 231 000

 

 

 

 

Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete

KIMUTATÁS

a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

 1. év
Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés
előző évi tárgyévi % Ft
Cél szerinti pénzbeni juttatás 0 0 0 0
Természetbeni juttatás
SZJA mentes
SZJA köteles
Értékpapír juttatás
Tiszteletdíjak megbízási díjak 0 0 0 0
Költségtérítések 0 0 0 0
Adott kölcsönök
Kamatmentes kölcsönök
Egyéb juttatások
ÖSSZESEN 0 0 0 0