Működésünk

Home / Családi Bölcsődéink / Működésünk

MosolyVár és KalandVár családi bölcsődéinkben nyugalmat, biztonságot, kiegyensúlyozott légkört, szeretetet és nem utolsó sorban boldog élményeket kívánunk nyújtani a gyermekek számára, hogy ezáltal derűs hátteret biztosítsunk a gyermekek önfeledt, értelmes játékának, mindennapi tevékenységének.

Arra törekszünk, hogy az érvényes jogszabályok figyelembe vételével, szakmai programunk alkalmazásával, a rendelkezésre álló lehetőségek kiaknázásával, a gyermekek fejlődését a szülők elvárásainak megfelelően, eredményesen segítsük elő.

1 éves kortól – 3 éves korig fogadunk gyermekeket családi bölcsődéinkben. Gyermekközpontú, sokgyermekes családhoz hasonlatos, otthonos környezetet kínálunk, ahol a gyermekek egyéni szükségleteit figyelembe vevő napirendünkkel, a közös játék örömével, derűs légkörrel szépítjük meg a gyermekek napjait.

Hogy mindez valójában konkrétan mit is jelent? Milyenek a napjaink? Mit csinálunk? Miért a sok mosolygó gyermekarc, és miért szeretnek minket lassan 10 éve Balatonfüreden?

Annak idején a következő készségfejlesztő foglalkozásokkal indultunk, amik még ma is a napjaink fontos részét töltik ki:

Nyelvelő: A nyelvelő „foglalkozásaink” központi helyet foglalnak el programunkban, mivel magukba foglalják a mese, a vers, a mondóka világának megismerését, a beszéd, a kommunikáció felfedezését, játékos, örömteli gyakorlását. Fontosnak érezzük – elsősorban a bizalom kiépítésének céljából,- a gyermekkel való aktív kommunikációt, és ennek napi szinten való gyakorlását, ezért minden nap igyekszünk a napot indítóan egy olyan csendes kis szigetet létrehozni, ahol a gyermekek elbeszélgethetnek velünk, és egymással.

Dúdoló: „Foglalkozásaink” alkalmával, népi játékokkal, dalokkal, ismertetjük meg a gyermekeket, miközben halláskészségüket, ritmusérzéküket fejlesszük. A mozgásos, játékos élmény által felkeltjük zenei érdeklődésüket, formáljuk zenei ízlésüket, esztétikai fogékonyságukat. Célunk megszerettetni a gyermekekkel az éneklést, az énekes gyermekjátékokat, és szoktatni őket a szép, tiszta éneklésre. Segítjük harmonikus mozgásuk, mozgáskultúrájuk fejlődését, és a zenei anyanyelv megalapozásával a zenei műveltség tovább- fejlesztését.

Ugra-bugra: Családi Bölcsődéinkben a gyermekek egészséges testi és mozgásfejlődését ezzel a „foglalkozással” kívánjuk biztosítani, melynek során testi erőt, gyorsaságot, állóképességet fejlesztünk első sorban. Mindezeken keresztül viszont segítjük a téri tájékozódás képességét, az oldaliságnak és testsémának kialakulását, megalapozzuk a kitartást, fegyelmezettséget, bátorságot.

Számolgató: lehetőséget teremtünk a gyermekek számára a környező valóság formáival és mennyiségi viszonyaival kapcsolatos tapasztalatszerzésre. Ezáltal fejlesztjük a gyermekek értelmi képességeit, önismeretét, akaraterejét, konstruáló és nyelvi kifejező-, valamint problémamegoldó képességét. Természetesen, az életkori sajátosságok figyelembevételével elsősorban a természet felfedezésén keresztül ismerik meg a számosságot, relációkat, összehasonlításokat.

Világjáró: Családi Bölcsődéinkbe járó gyermekek az őket körülvevő, és tágabb környezetről a saját érzékeléseiken keresztül olyan tapasztalatokat szereznek, amely az életkoruknak megfelelő, a biztonságos eligazodáshoz és a tájékozódáshoz nélkülözhetetlen. Megalapozza a szülőföld, a természet szeretetét, a környezet védő – óvó szemléletét, és magatartását. Célunk a természet szeretetére, megóvására való nevelés.

Ügyeskedő-Bütykölő: „foglalkozás” alatt, a gyermekek megismerkedhetnek a rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, gyurmázás, agyagozás, formázás, és a kézimunka alapjaival. Megismertetjük a gyermekeket a különböző anyagokkal, technikákkal, eszközökkel.

Aztán persze jöttek az újdonságok, melyekben a titok van, melyek nagymértékben felelősek a sok hálás szülőért, boldog gyermekért és azért, hogy a két kis családi bölcsődénk igazi kis gyermekparadicsom hosszú évek óta:

Megszeretgető-simogató: Kisgyermekkorban is, ahogy egész életünk folyamán, az érzelmi biztonság tudata az egyik legfontosabb tényező a kiegyensúlyozottság, a lelkileg egészséges élet tekintetében. Ebben a korban még nem tudják a gyermekek nagy százalékban magunknak biztosítani ezt, de elvenni már igen. Ebben van nagy szerepe az áltatunk megálmodott környezetnek, és „foglalkozásnak”, ahol döcögtető, simogató mondókák, versikék, érzések adása metakommunikáció és verbalitás segítségével a gyermekek számára (minden gyermeknek külön, senkiről el nem feledkezve) biztosítjuk ezt a létfontosságú érzelmi biztonságot.

Mosoly-jóga. A játék és a mese közben szinte észrevétlenül tanulnak légzésről, a saját testükről, testrészeikről, arról, hogy hogyan kell megnyugodni, elcsendesedni, vagy éppen kiabálni, ha arra van szükség. Feszültségoldás és feszültség kezelés alapjaival ismerkednek ezáltal a gyermekek, amolyan játékos módon.  A kulcs a történetben, hogy játékos keretek között, de valójában a jóga legmélyebb alapjaival ismerkednek, mely majd búvópatakként kanyarogja be az életüket, néha hol felszínre törve, hol pedig mélyre bukva.

Mosoly-jógánk hatására a gyermek (lelki-szellemi aspektusokat megfigyelve), nem verbális kommunikációja, az agy és idegrendszerének fejlődése, a koncentrációs készsége, és a testképe és testtudatossága, nem utolsó sorban a viselkedésformáinak alakítása, valamint érzelmi intelligenciája is fejlődik. A testi-biológiai hatásokat számba véve: az immunerősítés, az emésztés, anyagcsere élénkítése, valamint az egész szervezet aktivizálódása a tapasztalt hatása mosoly-jógánknak, a gyermekre nézve.

Barbi-angol: Edward mackó segítségével az angol nyelvvel ismerkednek a gyerekek játékos, vicces formában sok-sok mosollyal, mozgással. Az idegen nyelv dallama segíti őket a nyelv használatában, ami a későbbiek folyamán jól működő mankó lesz az angol nyelv tökéletes elsajátításában.

Olivér-judo: Kúszás, mászás és csúszás olyan természetes mozgásformák, amelyek a két agyfélteke összerendezett működését segítik, a későbbiek folyamán pedig a tanulás könnyedségét készítik elő, tehát nem maradhat ki egyetlen gyermek életéből sem.  Játékos judonk alkalmával mozgáson keresztül nemcsak ezt az igényt elégítjük ki, hanem mindemellett megtanítjuk esni a gyermeket. Hogyan védje arcát, fejét, hogyan tompítson, ha már borulásra kerül a sor- márpedig ebben az életkorban előfordul ez …….néha…..:)

Mezítlábas ösvény: Új egészségfejlesztő módszerünk immár a programunk része. A különböző természetes felületeken való séta javítja a járást és egyensúlyérzéket. Erősíti az izmokat és javítja a testtartást, no meg izgalmas móka a gyermekeknek, amely motiválja és erősíti a kalandvágyukat, és kíváncsiságukat.

Sütögetés: Egészséges finomságok, egészséges hozzávalókkal, mint: gyümölcsök, magvak, kókuszcukor, stb. Sütögetés közben észrevétlenül fejlődik a gyerek finommozgása, kézügyessége. A sütés közbeni kommunikációval problémákat, stresszt és feszültséget oldunk, miközben a hasunkra valót készítjük, és csapattá kovácsolódunk, ami a szocializációt segíti elő. Nem is beszélve a munkára tanítás, és a közös munka élvezetének megtapasztalásáról.

Sóhomi: A só-terápia rendkívül pozitív élettani és gyógyhatással van a szervezetre, különösen felsőlégúti megbetegedések, nátha, asztma, allergia esetén, de megelőzésnek is kiváló. Miközben a gyermek játszik, az észrevétlenül belélegzett kristálysó-pára által erősödik immunrendszere, fejlődik koncentrációs képessége.

Mindezek együttese, és professzionális kombinációja adja a választ:

„…… hát ezért MI, ezért járnak vissza a gyermekek hozzánk, ezért hozzák a családok a kisebb és még kisebb gyermeküket a MosolyVárba, ezért utánozhatatlan……ezért egyedi……..és tudjátok….

Titeket is vár a MosolyVár, ahol mindig mosoly vár ” 

Étkezés:

Napi négyszeri étkezést biztosítunk a gyermekek számára, igény szerint. Igyekszünk teljes kiőrlésű kenyérrel, sok gyümölccsel, zöldséggel, rostdús levekkel és a nap folyamán szénsavmentes ásványvízzel, forrásvízzel biztosítani az egészséges, vitamindús táplálkozást a hozzánk járó gyermekek számára.
A táplálkozási problémákkal (diétás étrend, lisztérzékenység, tejcukor-érzékenység stb.) küzdő gyermekek számára biztosítjuk a megfelelő étkezést, ha kell dietetikus és egyéb szakemberek bevonásával.
Reggeli, tízórai, uzsonna a családi bölcsődékben készült, gondosan összeállított étrend alapján, van hogy a gyermekek segítségével.
A főétkezést a Majer étterem közreműködésével oldjuk meg.
Mindezen kívül családi bölcsődéinkben az életritmus, a táplálkozás, a testápolás, öltözködés, mozgás, edzés, pihenés, alvás megszervezésével, és az ezekhez kapcsolódó szokások kialakításával igyekszünk biztosítani a gyermekek számára a nekik legmegfelelőbb életmódot.

Szolgáltatásaink:

  • Időszakos gyermekfelügyelet: akár néhány órára is, attól függően, hogy mi a család programja, mi a család igénye
  • Esti gyermekfelügyelet
  • Hétvégi születésnapi zsúrok megszervezése